קוראים

Google+ Followers

יום ראשון

מסר של Blossom Goodchild מיום 18 ביוני 2016מסר  של Blossom Goodchild מיום 18 ביוני 2016

בלוסום: ובכן שלום! הבה נגיע ישר לכך, אם יכולים אנו? פשוט בעקבות המסר משבוע שעבר בהתייחס לכך שאמרתם שמילתכם עבור אלוהים צריכה להיות "Yahweh". בחור אחד כתב, הרגשתי שכתב זאת כמעט בהקלה, שאתם סוף סוף מעדתם וגיליתם כי אתם עצמכם הצד האפל  שאתם וגברת אחרת דאגה כיוון שהיא מלווה גברת מכובדת שאמר  ש- Yahwehהוא אור שווא. אני לא הייתי "מוטרדת" כהוא זה לגבי כך  כיוון שזוהי "האמת שלהם" והייתי כה חזקה בשלי. במידה מה אני כבר יודעת מה אתם עומדים לומר, עם זאת אני מרגישה שזה עשוי להבהיר ולחזק את הנקודה לגבי האמת של כל אחד, לכל דבר. האם תעשו לנו את הכבוד?
פדרציה של אור: ברוכים הבאים אחד וכולם. נהנינו לשרת כפי שאנו תמיד ולתת אמינות לטיעון שעומד מאחורי המשפט שלנו  כשהצענו שם זה, אשר דרך אגב, כפי שקורא אחר שאל בהתייחס לאופן הגייתו. אנו היינו אומרים ש-" Yod He Vod  He" הוא הרטט המקודד החזק ביותר ב/באמצעות הקול ועם זאת, כל פרשנות נושאת עמה... את הכוונה מאחוריה.
אנו ניסע לרגע מחוץ למסלול. הבה ניקח את המילה "אלוהים". כאשר אחד נמצא עמוק בתפילה ובחסד ומדבר/מתחבר עם המקור, האל... הם מעלים את הרטט של אותה מילה בשל כוונתם... בשל אהבתם המוענקת לאלוהים. עם זאת, במועד אחר, נשמה אחרת עשויה להיות במצב רוח של זעם גדול ומשתמשת במילה דרך/בכזה כעס ושנאה... ומה שאתם מכנים "חילול השם" יכול אזי להנמיך את הצליל של הרטט של מילה זו. זו באמת הכוונה מאחורי כל מילה אשר מעלה או מנמיכה את הצורה/הקידוד המקורי.
לכן, נחזור לאלה אשר מרגישים... כיוון שזו צריכה להיות הרגשה שצריכה להיות נכונה עבורם.... ש-Yahweh הוא אור שווא או הוויה  מהצד האפל אשר שעבדה את הפלנטה שלכם... רק דוגמה אחת... כל מה שאנו יכולים לומר לכך הוא...???? אנו נעזוב רגע אחד לפני שנענה, על מנת לאפשר לקורא למצוא את התשובה תחילה עבור עצמם... באמונה שהם נפתחו לעצמם כדי לדעת זאת.
בלוסום: וכמה זה מעניין שברגע זה ממש השכן מהדלת הסמוכה לביתי  הוציא החוצה את מספרי הגיזום על מנת לקצץ את הגדור החייה ממש קרוב לחלון זה!! תזמון מאוד, מאוד מתסכל. עלי להמשיך בזמן אחר.
אוקיי. המשיכו עכשיו.
פדרציה של אור: אנו אומרים, שאם זה מרגיש נכון עבורם והמילים שלנו לא... אזי אל תמשיכו רגע אחד יותר לקרוא את מילותינו. כיוון, שאם הן גורמות לכם לספק  או לפחד, אזי מסרינו אינם בשבילכם. כיוון שלא הגענו כדי לגרום לרגשות אלו בתוך הרגש של האחד. הגענו כדי לרומם ולתת אומץ. אולי,  אולי אותו אחד מפסיק לקרוא את מילותינו לתקופת זמן... עם זאת, עשוי להגיע חזרה בהמשך הדרך ולהדהד באופן מלא יותר.
כפי שאמרנו פעמים רבות לפני כן... אנו לא נמצאים כאן כדי לזכות בנקודות. זו אינה תחרות באשר לכמה שנמצאים על הפלנטה שלכם אנו יכולים "להעלות על הסיפון". מובן מאליו... כל המרבה הרי זה משובח וזה ממלא אותנו בשמחה גדולה. עם זאת, אם זה היה צריך להיות שרק שתי ישויות קוראות מסרים אלה, בלוסום, אזי זה יגרום לנו גם להיות מאושרים, כיוון שאנו מסייעים לשני אנשים. עם זאת, בידיעה שכולם הם אחד... של תודעה ממוקדת אחת של/בתוך/דרך/ כמו אהבה... היינו יודעים באמתששתי נשמות אלה היו/הם חלק מהשלם ולכן, אנו משרתים את הכול.
זוהי מחשבה מאושרת עבורכם להרהר בה, חברים יקרים. כי מה שאתם עושים עבור עצמכם, אתם עושים עבור האחרים. מה שאתם עושים עבור האחרים אתם עושים עבור כל אחד. כיוון שהרטט של מחשבה/פעולה זו, למרות שמוענקת אולי רק לאחד... למעשה מתקבלת על ידי אחד... כיוון שהאחדות היא כל מה שיש שם. זהו "החינוך המעוות" שלכם, הבה נאמר, המאפשר לכם להרגיש שאתם נפרדים מזה. אתם פשוט לא יכולים להיות נפרדים.
בלוסום: תודה. האם יכולים אנו פשוט להמשיך באותה נימה בהתייחס למה שעולה בקנה אחד עבור אחד, עשוי לא לשבת עבור האחר? כיוון שאני רוצה  מכם להבהיר/לדבר לגבי העובדה שאף אחד טועה או צודק בעניינים מעין אלה.
פדרציה של אור: אנו יכולים אכן לדבר על כך. למרות, שמים אלה יכולים לחדור באופן עמוק. מה שאחד בוחר להודות ולהרגיש כאמת שלהם... באשר למה שיושב נכון... או, כפי שאתם אומרים... מה שמהדהד עבורם... זו בחירתם לעשות זאת. ולהיות שם, על פני הפלנטה כדור הארץ, ניתן לכם בחן חופש זה לבחור מה  נכון ומה מוטעה... בשבילכם.
הצגתה של ההדדיות שלכם ברחבי העולם באמצעות מערכות המחשב שלכם... כמו דברים רבים... יש  לה את העליות והירידות.. אלה נקודות טובות ורעות. כמה מהר אחד עומד לאהוב זאת כאשר זה בהישג יד עבור כל צרכיכם, עם זאת גם כמה מהר, אחד בז ומבקש לזרוק את זה מחוץ לחלון ברגע שהוא מפקפק ואולי אפילו מאט לזמן קצר... חס וחלילה!
ככל שזה גם מציע את זה, ההזדמנות לגלות דברים רבים אשר מתרחשים/שהינם/שהיו/שיהיו... הכול מסביב לעולמכם... זה גם מעניק את ההזדמנות למידע ספקני שיפורסם וייספג על ידי רבים שבחרו לקחת את זה על הסיפון כאמת שלהם.
בלוסום: עם זאת,  מי עומד לומר זאת? כיוון שזו תהיה האמת לאדם שכתב זאת.
פדרציה של אור: בכלל לא.
בלוסום: אוה! זה היה די חזק!
פדרציה של אור: זו היתה הכוונה. אנו מודעים בעולמנו שישנם רבים על פני הפלנטה שלכם שרוצים להסתיר את האור. רצונם הוא לכסות... להחביא... הכול וכל דבר שמקרין את האור שמוביל אתכם על הנתיב הביתה. הם מסלפים את האמיתות מהיבטים רבים נבונים מאוד והם כה עדינים בדרך שהם עושים זאת... על מנת לגרום כי מה שאינו בהכרח אמת... להרגיש כאילו זו אמת.
בלוסום: האם אנשים אלה נמצאים על הפלנטה, או הם מושפעים על ידי אלה מחוץ לפלנטה?
פדרציה של אור: גם וגם... באותה דרך שהם עובדים, בלוסום. אתם על זה... אנו מחוץ לזה. עם זאת זו בחירתנו, שלכם ושלנו... להביא התרוממות רוח ושמחה ואת האמת שלנו. זה לא בהכרח סדר היום של כמה... שניהם על ומחוץ לפלנטה.
בלוסום: ובכן, בחזרה לנכון ולמוטעה... בוודאי שזה "מוטעה" להחביא/לסלף את האמת וכו'?
פדרציה של אור: לא בעיניהם. או הם לא היו עושים זאת. אם זה לא היה מרגיש נכון עבורם הם לא היו עושים זאת. כיוון, שעבור נשמתם בזמן נתון זה, פועלים על מה שמשרת אותם, עם זאת לא את השלם.
בלוסום: ובכן, למען ההבהרות... האם זה לא מוטעה?
פדרציה של אור: אכן לא. כפי שאנו אומרים, זה יכול להפוך עמוק מאוד והיינו אומרים... אולי לא מקובל לאמת של הנשמה בזמן זה.
היכן שאנו היינו מתחילים באמת להסביר... לנסות לעשות זאת... בקיצור, זו משימה בלתי אפשרית. ולנסות ולתקצר(?) זאת, זה לא עושה את זה באמת קל יותר לבנות באמצעות/במילים.
בלוסום: אני מרגישה מכם שמדובר לגבי/על הקווים של... שום דבר לא משנה. שכל דבר הוא פשוט חוויה... מ/באמצעות כל אחד/כל דבר. אני יודעת שדברנו על "שום דבר לא משנה" לפני זמן.. עם זאת, אני מקבלת זאת ומבינה זאת עכשיו קצת יותר.
פדרציה של אור: אנו מודים לך. לא היינו יכולים לנסח זאת טוב יותר בעצמנו!
בלוסום: הבנתי זאת... לכן, ניסיתי זאת! הא!
פדרציה של אור: והצלחת!
יכולים אנו להציע את המילה "שיפוט" בנקודה זו? אלה אשר שופטים פעולות/תנועות/מחשבות של אחרים... יש להם כברת דרך ללכת על הנתיב לאושר האמיתי שלהם. כיוון  שכל זה הינו מסע של בחירה עבור כל אחד אשר מוביל אותם הביתה ובאיזו דרך שהם בוחרים לקחת... היא הדרך שהם ילכו בה. אין זה תלוי באחר לומר באם זו הדרך הטובה והקלה ביותר או לא.  כל נשמה  שנמצאת כאן צריכה לחוות את המסע האינדיבידואלי של העצמי של הנשמה.
בלוסום: עם זאת, מסע זה שנבחר על ידי האחר משפיע על  כל ההשפעה! חלק עשויים להרגיש שבחירתו של האחר מעכבת את החוויה הגדולה ללכת בשמחה בהיקף מלא ולהרגיש טינה לגבי זה.
פדרציה של אור: ובכן שוב אנו מציעים את המילה "שיפוט". מה שהאחר בוחר תלוי בהם. זו בחירתם באשר לאופן בו הם משחקים את תפקידיהם... ו... על מנת שהשלם יחווה כל דבר... אלה שאתם מאמינים שמעכבים אתכם... למעשה משחקים תפקיד  שהוסכם עליו על ידי התודעה של הכול. אחרת זה לא היה מתרחש. אתם רואים? אמרנו שמים אלה חודרים באופן עמוק.
בלוסום:  עצרו. אני פשוט הולכת לקחת את ציוד הצלילה שלי! עם זאת,  אני במידת מה מבינה זאת. לכן, בסוג זה של תשובות  מדוע אין שם נכון או מוטעה?
פדרציה של אור: אכן. אנו גם הזכרנו לפני כן שנשמות/רוח/הוויה של האור הגדול ביותר יש להם והם מקריבים הרבה על מנת "להופיע" כמשהו שהם לא... כך שהם יכולים לסייע בהתעוררות הפלנטה שלכם.
בלוסום: אני יודעת למה אתם מתכוונים בכך. עם זאת, חלק מהקוראים החדשים עשויים להיות מבולבלים.
פדרציה של אור: בכך... הרבה ממה ש"מוצג" כמחריד באשליה/הולוגרפיה זו... הוא "מתוכנן" לרגש.. לעורר.. את הנשמה שנחה עמוק בתוך אמת האהבה שמאפשרת לה להידלק... להצית את עצמה חזרהלתוך האמת של עצמה. כיוון, שהדגמה מזעזעת  של/על ידי האחר.. מביאה לחזית הקדמית את מה שיש צורך בו כדי לרגש ולהעיר. לכן, ישות מוארת עשויה להציע להציג את עצמה באנרגיות מתועבות אלה כדי לסייע לאלה שצריכים סוג זה של דבר כדי לעורר אותם.
בלוסום: עם זאת, האם זה לא יהיה הרבה יותר טוב להעיר, לעורר ולהדליק נשמות דרך כמה אירועים פלאיים של אמת? נומר.. בשמיים? הא! לא יכולתי להתאפק ולהקפיץ אחת זו פנימה!
פדרציה של אור: זו באמת דרך/גרסה אחרת... וזה עדיין... ללא ספק.. על הפרק. פשוט לא יכולנו להתאפק ולהקפיץ אחת זו פנימה!
בלוסום: אני אוהבת אתכם!
פדרציה של אור: ואנו אוהבים אותך.
הנקודה שלנו היא... שצריך/יש לחוות כל דבר אפשרי.
אלו החיים.
באמצעות כל הניסויים שלהם... באמצעות כל מה "שמתרחש"...
החיים הם ניסוי פלאי פנטסטי בכול צורותיו של... אהבה...
בכול צורותיה של אהבה. כיוון...
(במקהלה ביחד כולם בבקשה!) אין שום דבר אחר.
בכל מקום.
אין מקום אחד... אין אטום זעיר אחד... אין הר מפואר אחד  שלא נבנה על ידי/באמצעות ב/האנרגיה של אהבה.
בלוסום: אני פשוט מרגישה שאתם רוצים להוסיף קצת יותר על הנושא שבו התחלנו?
פדרציה של אור: מודים לך. בהתייחס למה שהינו אמת ושאינו אמת ומדוע דברים מעין אלה נכתבים ובאם אחד חושב שזה נכון או מוטעה... או מחביאים/מעוותים את האמת. אפשרו לנו לזרוק עם זאת בגלגלי המנגנון ולהזכיר כי מה שגם דברנו עליו לאחרונה, בהתייחס לעובדה שכל דבר אפשרי... כל תרחיש... כל מחשבה... בתלות באיזה מימד  כל היבט אחד של נשמה אחת מתמקד עליו בזמן. לכן, זה גם איך משהו יכול להיות אמת עבור אחד ולא עבור השני... האם את רואה?
בלוסום: כן. ומאמינה  בכך או לא.. הכול הגיוני.. אפילו שאני לא יכולה לעשות ראש או זנב מכך! אני נהנית להיות בנוכחותכם ואפילו יותר להיות המדיום המאושר שמביא את מסריכם. הרבה תודות מהמקום העמוק ביותר בליבי.
פדרציה של אור: או בוודאי חייבים ליצור הערכה הדדית של החברה.
בלוסום: אני חושבת שכבר יש לנו אותה!

האודיו לתקשור זה הוא כאן:

אל תשכחו יום אנושות מאושר (Happy Human Day) ב- 20 ביולי. בבקשה היו בווידאו שלי.

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוההכפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:
Translator: Gili

יום שני

מסר של Blossom Goodchild מיום 9 ביוני 2016מסר  של Blossom Goodchild מיום 9 ביוני 2016

בלוסום: הלו! שיחתנו בשבוע שעבר היתה די משגעת עבור רבים. אני קבלתי באופן מלא את מה שאמרתם. עם זאת, אין המשמעות היא שהבנתי בהכרח את זה! בסופו של יום.. אני מרגישה שזה לא משנה באמתמה שאנו מבינים. מה שמשנה הוא שאנו אוהבים ומרגישים נאהבים. עבורי, היותי כאן על פני הפלנטה זה לא רק מדובר בהעלאת הרטט שלה לתוך מקום גבוה/טוב יותר. זה גם מדובר על "למצוא את עצמי". ה"עצמי האלוהי" שבי.
פדרציה של אור: אנו מקדמים אתכם ביום זה בברכה גדולה מקרב לב. לכל אחד שעוקב אחרי נתיבם ופועל על מה שמאחד אותם עם הדבר המאוד הזה... העצמי האלוהי שלהם.
בלוסום:  מילה מעניינת זו... "אלוהים". מחממת ומרגיעה ומרוממת את ליבם של רבים ומשתיקה כה רבים אחרים. אני מנחשת שאני מסתכלת על אלוהים כמקור/אהבה. זה יותר הגיוני לי, כיוון שחונכתי כקתולית (פנימייה במנזר, אב קתולי חזק) המילה "אלוהים" גם השתיקה אותי במשך זמן רב. למרות שעכשיו, נוח לי הרבה יותר עם זה.
פדרציה של אור: אכן זו "מילה". פשוט מילה. ועם זאת, למילים יש קידוד. יש להם צליל רטט בהן ולמרות שכפי שאת אומרת, רבים לא מכווננים עם מילה זו... היא עדיין מהדהדת על רטט גבוה מאוד.
בלוסום: עם זאת, זו "רק מילה" נכון? אני זוכרת שענן לבן אמר פעם שאין זה משנה אם המילה עבוראלוהים היתה "מסרגה". זו ההרגשה של זה. הכוונה שמאחורי זה אשר גורמת לכך להיות מה שזה.
פדרציה של אור: וכמובן שזה גם הגיוני. חלק מהמילים יכולות להיות די פוגעות לאוזן... באמצעותהרטט של הצליל שהן נושאות... ועם זאת, אם אותה מילה שמבוטאת מגיעה מ"מקום אחר" בלב... הפגיעה לא יכולה/היא לא קיימת.
בלוסום: איזו מילה אתם מעדיפים להשתמש עבור "אלוהים"? בתלות במה שאחד מאמין שאלוהים הינו?
פדרציה של אור: האם את שואלת אותנו שתי שאלות?
בלוסום: אני מניחה שאני שואלת, כן.
פדרציה של אור: ראשית אם כן, המילה... לטובתם של אלה על פני כדור הארץ... שאנו בוחרים תהיה‘Yahweh’.
בלוסום: מדהים! זה מגיע משום מקום. אני שמעתי את זה באיזשהו מקום בזיכרון הרחוק שלי. עם זאת, איני יכולה לומר כלאחר יד שאני יודעת הרבה על כך. אני כה מתפתה להשתמש ברגע זה ב- Google. עם זאת, אני אמנע, כדי לראות מה אמרתם לגבי זה ולאחר מכן אשווה את הגרסה שלכם עם  Google" הכול יכול". איזה כיף!
פדרציה של אור: Yahweh...הוא המכובד המוחלט ביותר. הוא הכול וכול דבר. הוא הנערץ הגבוה ביותר.  זו הנתינה והקבלה. זה מה שנשפך הלאה מהמקום העמוק ביותר של ההוויה של האחד. זה כל מה שיש. זה הרטט הגבוה ביותר של אהבה שקיים.
בלוסום: כן, אתם רואים... המיינד שלי הלך לזה שהינו "הוויה". זה המקום בו קיים הרבה בלבול. היות וחונכתי כקתולית, זה לקח לי זמן רב ומחקר רב כדי להיפטר מהרעיון שאלוהים הוא/היה גבר. או לפחות מוצג בצורה אנושית.  לכן, אני חשבתי כאשר דברתי על Yahweh שאתם אמרתם "הוא".
פדרציה של אור: אי הבנה מיידית. הוא, היא, אנחנו, אותנו, הם, את... Yahwehמייצג את הכול עם זאת אף לא אחד מכל הדברים האלה. אין לו מין. זה לא נוח למישהו לכל דבר כיוון שזה כל אחד וכלדבר.
בלוסום: את זה אני מבינה. אני גם מקבלת, שזה לא נמצא "שם למעלה"... זה נמצא בתוכי. זה בכל מקום. זה צריך להיות... אם זה כל דבר. עם זאת, כפי שאני אומרת, אני עדיין לא מבינה זאת בבירור, כיוון שאני עדיין "הולכת לחפש את זה"... שם למעלה... שם בחוץ ושם בפנים! באמצעות ידע אני מקבלת שאני מצאתי אותו... כיון שזה אני. עם זאת, אין זה בהכרח מרגיש שמצאתי. אני מנחשת שאני ממתינה לאותו "מופעאור"! לא בשמיים, אני לא חושבת על כך יותר כה הרבה, אבל  בתוכי.
פדרציה של אור: איזה סוג של מופע אור?
בלוסום: המופע שרבים חוו. המופע בו הם נמצאים בתוך האור הבהיר ביותר ואלוהים (?) מדבר אליהם. או, הם רק מרגישים את השלום המאושר ביותר, אם רק למעט רגעים קצרים. זה חייב להיות הדבר המגניב ביותר לחוות ולעזור לאחד לאחוז באמת.
פדרציה של אור: איזו אמת?
בלוסום: ו...אנו התרחקנו!! האמת בתוכי אשר יודעת על אור זה. ההוויה המקודשת הזו שאני חלק ממנה.
פדרציה של אור: ובכן מה זה בלוסום, שגורם לך להרגיש שאת לא יודעת את זה?
בלוסום: מכיוון שלאחרים היתה חוויה הרבה יותר עמוקה של זה. הרגשה שלי של שמחה ושל אהבה (למיטב יכולתי) היא נהדרת, עם זאת, האם אנו לא תמיד (בטיפשות) מחפשים את אותו דובדבן שבקצפת?
פדרציה של אור: מדוע את חושבת שזה הוא זה?
בלוסום: אתם תספרו לי! בבקשה... תודה לכם.
פדרציה של אור: זה מפני  החוויה של העצמי שלהם היתה מוכנה לכך באותה נקודה.
בלוסום: הרגשותיי הן שרבים מוכנים לכך. אני מתכוונת... באיזו דרך מוכנים? אני חושבת שהיינו במורד דרך זו לפני כן, ואנו אולי הגענו למבוי סתום!.................. מעניין! אנו נכנסנו לריק. בוודאי לא מפני שאמרתי "הגענו למבוי סתום"?
פדרציה של אור: לא. רק קטן שלנו... היינו אומרים "מעשה קונדס"(?) ולאפשר לך קצת זמן לחשוב.
בלוסום: אוקיי. אפשרו לי לנסח זאת בדרך אחרת לשם מטרה מעשית. מדוע, לדוגמה, אני לא מוכנה?
פדרציה של אור: את מוכנה.
בלוסום: ובכן?
פדרציה של אור: ספרי לנו איזה הבדל זה יכול לעשות לך?
בלוסום: אני מרגישה...הבדל גדול! לפעמים, יש לי רגעים קטנים מסוג זה, או ערה או ישנה... וזה עוזר לי להרגיש כמו שאני במסלול. לכן, פגישה ענקית תסדר אותי לנצח. כפי שזה עשוי לעשות לאחרים.
פדרציה של אור: האם אלה שחוו זאת, גם הצהירו שהם רוצים שהם יוכלו לחוות/להרגיש זאת שוב כיוון שהם מתוסכלים שהם אינם יכולים?
בלוסום: כן.  כה הרבה מאוד.
פדרציה של אור: שם את אם כן.
בלוסום: היכן? סליחה. אני לא קונה את זה, עם כל הכבוד. למעשה אני מתחילה להיות קצת אבודה. זה כה קשה לפעמים להישאר על המסלול בפגישות כאלה... מה שיכול להיות מתסכל עבורי ועבור הקוראים. אל תבינו אותי לא נכון! אני לא מנסה... רק אומרת. אני עדיין מצב עדין/זורם מושלם של הוויה. היכן  נלך מכאן?
פדרציה של אור: הבה ננסה שוב להסביר את מה שאת מחפשת. החוויה המוחלטת הזו לגרום לך להרגיש שאת "ניפצת את זה"... היא שם עבורך... כאשר את מוכנה... בכל זמן. את אומרת... אנו אומרים... שאת מוכנה. את מוכנה. כל אחד מוכן בכל זמן נתון. את רק צריכה לדעת זאת.
בלוסום: הטענה שלי אם כן... שרבים אשר היתה להם את החוויה לא ידעו בהכרח על כך.
פדרציה של אור: איך את יודעת זאת?
בלוסום: אני לא יודעת. ובכן איך אני אדע שאני מוכנה, כאשר אני מרגישה שאני כבר יודעת שאני מוכנה.
פדרציה של אור: אפשרי לנו לשאול שאלה. האם את מרגישה שאת צריכה את זה?
בלוסום: לא. אני רק הייתי רוצה זאת! אני מתכוונת, האם לא כל אחד ירצה זאת?
פדרציה של אור: כל אחד יכול שיהיה לו את זה. כיוון שכל אחד הוא זה.
בלוסום: כן, אני מבינה את כל זאת, ואני יודעת את הסיבה שאתם ממשיכים לספר לנו זאת מכיוון שאתם צריכים להמשיך לחזור על כך עד שאנו מבינים זאת. כיוון שאין דרך אחרת להסביר את זה. עם זאת, אני עדיין לא מבינה זאת. אני מתכוונת, אני מבינה... אני מבינה את המושג... אני רק לא מרגישה את זה.
פדרציה של אור: אולי... את רק לא יודעת את זה.. בתוך ההיבט של מה שאתם בוחרים לחיות עם עצמכם ברגע זה. בזמן חיים אלה... בפיזיות.
בלוסום: בהנחה שאתם מתכוונים "לדעת את זה במלואו. בשלמות שלי"? מדוע אנו נאבקים עם זה? אני מתכוונת... מדוע יש לנו רק גישה לרגע קטן וזעיר של היבט של כל מה שאנחנו? כל מה שאנחנו יודעים בצורה האנושית הזו? מה זה צריך להביע?
פדרציה של אור: מדובר ב"חוויה" של העצמי. מדובר על חזרה לתוך הידיעה של מה שאתם יודעים.
בגילוי מחדש שלכם של העצמי - מודעות במלואה... אתם רואים זאת. אתם מקבלים זאת. אתם מודים בכך שוב עבור מה שזה. זה מרגיש חדש ואתם תוהים על כך. אתם מרגישים שמחה באמצעות זה... בשל זה.. אתם מעריכים את זה/אתכם עבור מה שזה/אתם. כיוון שאתם יכולים להכיר בזה כשאתם חוזרים לתוך זה ועם זאת, באותו זמן... ראו את זה בפעם הראשונה באשר כמו מה שזה... בניגוד שיהיה תמיד להיות בזה.
בלוסום: ובכן, הנקודה שלא לזכור בפיזיות הזו היא "לחוות" את עצמנו וכול מה שאנחנו... כשאנו נזכרים מיאנחנו ומה אותו מי מסוגל. אם היינו תמיד רק זה היינו באמת יודעים מה זה היה, כיוון שלא היינו חווים את הניגוד. לכן, באמצעות החוויה של הניגודים בפורמטים המגוונים הרב טריליונים אנו מגיעים לדעת אתהאמת של מי אנחנו באמת כאשר אנו לא נהיים הסתירה של אותה/שלנו האמת. By George (אני נדהמת) אני הגעתי לזה!
פדרציה של אור: התג מוצמד עליך בגאווה.
בלוסום: התג עבור התמדה שדברנו עליו בשבוע שעבר?
פדרציה של אור: כן, עבור כך שהסתכלת לאן זה הביא אותך וכמובן, מבלי לנשוף בחצוצרה שלך, זה הגיע לרבים אחרים גם לאותו מקום.
בלוסום: הפיל אותי לגמרי!
פדרציה של אור: ובכן... ככל שאת "מתחילה" להבין עמוק יותר שאת "פשוט" מפתלת את עצמך...מהר יותר הבנתך הופכת למובנת.
הבה נלך אחורה לאנלוגיה של כדור מחוטים שדברנו עליו בפעם האחרונה. עם זאת, הרשו לנו בזמן זה, לדמיין שהכדור מחוטים בשלמותו (וכמה ארוך הכדור מחוטים?) נפרם... בדיוק עד לניצול מאוד של הגבולות של עצמו. לאורך הדרך  של אותו חוט ישנן "החוויות" על רמות של הדרגות של העצמי. הקצה האחד שהתחיל להיפרם הוא אולי ברמה 1 והקצה השני הוא האהבה הטהורה המוחלטת שישנה. הבה נתאר שזה ברמה 10.
לכן, כ-10... מתחיל לזכור/להיסוג מחדש את עצמו חזרה לתוך הכדור שהוא היה... הוא חווה את עצמו הופך שוב לשלם. זה  תופס חזרה/נפגש מחדש עם עצמו מ/בחזרה לעמדה המוחלטת שלו וזוכר את עצמו כשהוא עושה זאת. כאשר הוא מתקרב לשלמותו, הוא הופך יותר מעצמו. כל "הדברים" שאתם "מאמינים" שאתם לא... עכשיו הופכים לדברים שאתם כן. ככל שמרחיקים את הכדור מחוטים הוא נמחץ מחדש לתוך מקוריותו. האם זה עוזר לך?
בלוסום: כן. במידה. עם זאת, מאפשר לשאלות רבות לצוץ.
פדרציה של אור: כפי שהן תמיד תצוצנה. האם יכולים אנו לעזוב זאת להיום ולומר... המשך יבוא?
בלוסום: זה יהיה משביע רצון מאוד. אני הולכת ל- Google לראות את פירוש המילה ‘Yahweh’*. אולי אני צריכה לתקשר את Google!  בכה הרבה אהבה ותודות עבור "לימודים" אלה.
סוף הפגישה.
*  Yahwehהפירוש המתאים ביותר עבורי וישנם שם הסברים רבים הוא... I AM (אני).


האודיו לתקשור זה הוא כאן:

אל תשכחו יום אנושות מאושר (Happy Human Day) ב- 20 ביולי. בבקשה היו בווידאו שלי.

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוההכפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:
Translator: Gili

יום ראשון

מסר של Blossom Goodchild מיום 1 ביוני 2016

מסר  של Blossom Goodchild מיום 1 ביוני 2016

בלוסום: בוקר טוב וברוכים הבאים לעולמי. יש לי שאלה אליכם, אם יכולה אני? אנשים כותבים ושואלים שאלות מגוונות רבות. שאלה שחוזרת על עצמה היא "האם כדור הארץ שטוח?" וביום אחר "האם השמש קרה?". כל הדברים שהם קראו באינטרנט. אני באופן אינסטינקטיבי יודעת שאין אלה סוגי שאלות שאתם בוחרים לענות. היכולים אתם לפרט מדוע, כיוון שזה עשוי לעזור לרבים להבין את עמדתנו. תודה.
פדרציה של אור: ברכות לך ולכל מי שמחובר כאחד באמצעות מסרים אלה. אנו מאושרים לענות לשאלה המיוחדת שלך. האינסטינקט שלך הוא נכון. אנו לא נמצאים כאן כדי להיכנס לתוך טרטוריה לא ידועה על ידי רבים. אנו נמצאים כאן כדי לשרת... ולטפל בנושאים כמו אלה  שחלק רוצים, אין אנו מרגישים שזה עוזר... רק מבלבל.
בלוסום: עם זאת, האם  תשובותיכם לא מבלבלות?
פדרציה של אור: לא. כיוון שלכל אורך שירותי האינטרנט שלכם ישנם ביליונים ואחד עונה על כל נושא נתון, כך שכאשר אחד מחפש, הם פשוט הופכים לנבוכים  במשחק הניחושים של מה הינו נכון ומה לא.
אנו... הפדרציה של אור לא רוצים להיכנס לתוך משחק מיוחד זה. אנו בוחרים להיכנס רק דרך/ב/של/כמו הרטט של האהבה הגבוהה ביותר. מעניקים חוכמה  על איך אחד יעלה את הרטט שלו.. לא לבלבל אותו.
בלוסום: עם זאת, אני מניחה שאתם תדעו את האמת לשאלות מעין אלה?
פדרציה של אור: בלוסום היקרה, מהי אמת?
בלוסום: אוה, שלום! היינו במורד נתיב זה לפני כן ומוחי התפוצץ...ובוודאי שבלבל!
פדרציה של אור: האמת היא שזה הינו שום דבר אחר מאשר אהבה טהורה. כאשר משהו מרגיש נכוןעבורכם.. זו אמת... עבורכם. כאשר זה מרגיש לא נוח... אזי אין זו אמת.
בלוסום: עם זאת, אותה אמת עשויה להרגיש לא נוחה לאחד ועם זאת נוחה לאחר.
פדרציה של אור: לגמרי  בהתאם לדעתנו. אתם כל אחד נוסעים את מסעכם האישי. אתם מגלים את האמת שלכם כשאתם הולכים ... ועם זאת, היינו אומרים... כי האמת האמיתית... מתגלה ככל שהנשמה נכנסת לתוך זה!
בלוסום: האם יש אמת שקרית?
פדרציה של אור: לא לאדם.
בלוסום: ובכן, ישנה או לא?
פדרציה של אור: הרשו לנו לנסח זאת בדרך אחרת כדי לסייע לשלם.
אמת היא  מה שנמצא בתוך הנשמה.
כאשר אחד בוחר לעקב אחר "האמת שלהם", הם משרתים את "נשמתם"... למרות שבאמצעות נקודת מבט של מישהו אחר "אותה אמת" תופסת זאת באופן שונה מאוד.
הכוונה באהבה אולי בשלב זה במשחק על פני כדור הארץ... לגלות את העצמי באמצעות חוויה... ובאמצעות חוויה זו, להרוויח ולקבל את העצמי של הנשמה בחזרה לתוך האמת.
בלוסום: עם זאת, מדוע היא תמיד סוטה?
פדרציה של אור: לחוות כל דבר.
לדעת כל דבר
להיות כל דבר...
וזה לא יכול להסתיים... כיוון שהחיים הם נצחיים ותמיד זה יתרחב לתוך מקום גדול יותר בתוך עצמו.
בלוסום: עם זאת... כפי שניסינו לחשוב קודם לכן.. האם ישנה אמת מוחלטת?
פדרציה של אור: כן. אהבה טהורה ונקיה.
בלוסום: ובכן, מה לגבי "האמיתות" האחרות שהן אינן באמת אמיתות?
פדרציה של אור: עם זאת, הן כן... "באותו זמן".  כפי שאמרנו... מה שמרגיש טוב (באותו זמן) זו אמתייחודית של האדם עצמו... המשרתת את אותה נשמה מיוחדת... במסע המיוחד הזה.
בזמן אחר... אותה אמת אינה משרתת יותר כאמת לנשמה מיוחדת זו... כיוון שהיא שירתה את מטרתה בהיותה אמת לאותה נשמה באותו זמן. ההבנה נספגה ואותה אמת עכשיו מוכנה להיות מבוטלת ואותה נשמה מיוחדת ממשיכה לאמת גבוהה יותר.. של/בתוך עצמם.
בלוסום: כן, אני מבינה. כיוון, שכפי שגם אני אמרתי לפני כן... דברים שאני פעם לא ראיתי אותם כאמת  עכשיו באמצעות ההיפתחות שלי... הפכו לאמת. אני מנחשת כיוון שאני מבינה אותם יותר.
פדרציה של אור: נכון. הבנה של העצמי/הכול משתחררת והופכת לברורה ... לאחר מכן האמת עושה את אותו הדבר.
בלוסום: אוקיי.  ובכן, לחזור לשאלתי המקורית אם כן... או שהעולם שטוח ושמש קרה... או... העולם הוא עגול והשמש לוהטת?
פדרציה של אור: או... כדור הארץ הוא מרובע והשמש היא פושרת! אתן רואות נשמות יקרות... בסופו של היום... כדור הארץ יכול להיות כל דבר שאתם רוצים שהוא יהיה... שטוח, עגול, מרובע, חלול, אטום... כנו זאת בכל שם... הוא יכול להיות את זה.
בלוסום: כן, הוא יכול להיות את זה.. אבל האם הוא זה?
פדרציה של אור: כן... אם את רוצה שהוא יהיה. זוהי דעתנו השלמה ועם זאת... זה יכול להיות קצת מסובך מדי כדי להסביר בשלב זה של המשחק.
בלוסום: נסו אותי... פנקו אותי, אם לא אכפת לכם. עם זאת, לפני שאתם מתחילים... יכולה אני לומר שאני מבינה שכל דבר הוא אפשרי. מה שאני לא מבינה, איך כל האפשרויות האלה יכולה להמשיך לקרות באותו זמן, בהתייחס לאותו הדבר.  איך כדור הארץ יכול להיות שטוח ועגול ומרובע וחלול ואטום הכול בבת אחת?
פדרציה של אור: זה תלוי במקום בו אתם בוחרים להיות. זה תלוי בבחירתכם של הפרספקטיבה. כיווןשהכול וכל דבר אפשרי ב/בתוך כל מרחב של זמנכם שאתם בוחרים.
אתם למדתם לדעת שכדור הארץ הוא עגול... לדוגמה. עם זאת, פעם בהתאם לאגדה... היה ידועשכדור הארץ היה שטוח. עכשיו בשנית... אנשים חוזרים "בחזרה" לשאלה המקורית באשר אם הוא אכן שטוח... וסביב סביב אתם הולכים!
בלוסום: כלומר, הוא עגול?
פדרציה של אור: בלוסום... הכוונה היא שמה שאתם רוצים שהוא יהיה. בתלות במקום בו אתם בוחרים להיות.
ישנם כדורי ארץ שטוחים. ישנם כדורי ארץ עגולים. ישנם כדורי ארץ חלולים וישנם כדורי ארץ אטומים. ישנם כדורי ארץ רבים כפי שהייתם רוצים אותם להיות. כדורי ארץ  אינסופיים.
בלוסום: ובכן, באילו מהם אני מבצעת את קניותיי?
פדרציה של אור: בכדור הארץ שאת בחרת לעבור דרכו בזמן בו את מבצעת את קניותייך.
בלוסום: הוא עגול או שטוח?
פדרציה של אור: לא זה ולא זה/שניהם. בתלות במקום בו את בוחרת להתמקד בו.
בלוסום:  ובכן,  האם זה כה פשוט? אני יכולה יום אחד להיות על כדור  ארץ שטוח ויום אחד להיות על כדור ארץ עגול?
פדרציה של אור: יותר טוב מזה.. את יכולה רגע אחד להיות על שטוח ורגע אחר על עגול.
בלוסום: אם כן מניחה... שהכול מדובר בשינויים מימדיים?
פדרציה של אור: אכן. הם מתרחשים בכול מחשבה.
בלוסום: ועם זאת... הכול סביבי נראה קבוע.. כה..מוצק.
פדרציה של אור: כיוון... שזו הדיאטה היציבה שלך! זה איך שאת בחרת לתפוס כל דבר.
בלוסום: אוקיי. ובכן...  זהו עכשיו ידע, שרבים מאתנו נמצאים כאן למטה על כדור הארץ כדי לעזור לרומם אותו לתוך רטט גבוה יותר. ובכן,  האם אנו לא נמצאים אם כן על כדור  ארץ אחד מיוחד... כדור ארץ שצריך להיות מורם לתוך מקום גבוה יותר?
פדרציה של אור: עם זאת,  איך הייתם יודעים אם שם ישנם לא רק אחד, אלא רבים שאתם יוצרים.. שצריכים את זה?
בלוסום: בוודאי שאיני יודעת! ולאחר מכן אנו נכנסים לאותה של...מי  מגיע  איתי פנימה והחוצה בכל "קפיצה" רגעית ניתנת ב/באמצעות/מחוץ למימדים? אני נשמעת כאילו אני יודעת על מה שאני מדברת. לא...פשוט זורמת!
פדרציה של אור: פנימה ומחוץ למימדים? זרימת חייכם פנימה ומחוץ למימדים... כל הזמן... תלויה במחשבה פשוטה.
בלוסום: או  מחשבה מסובכת! אוקיי. ובכן נאמר, לדוגמה, שאני שותה קפה עם קבוצת חברים ואנו חווים חוצנים שעפים מעבר ( מחשבה שזרקתי אותה בתמהיל) באותו זמן... האם כולנו קופצים ביחד לתוך מימד  שיש בו את החוצנים ב"תסריט" שלו?
פדרציה של אור: כן. חוץ מאלה  בקבוצה שלא ראו אותם...כיוון שזה לא היה בדפוס מחשבתם.
בלוסום: עם זאת,  זה עשוי לא להיות בכל אחד.. באותו זמן.
פדרציה של אור: עם זאת, זה היה בשלב מסוים... ב"מרחב" כלשהו של המציאות שלהם של תודעתם.
בלוסום: ובכן, איך לחלק מהאנשים אשר אינם מאמינים בחוצנים ישנה הזכות לראותם?
פדרציה של אור: כיוון שזה בחזית הקדמית של מוחם שהם אינם מאמינים בהם. זה לא נמצא בתודעתם הגדולה יותר.
בלוסום: זה משעשע!  זה הכול כה קשה להבין. מיליוני שאלות עולות עם כל משפט שאתם אומרים!
פדרציה של אור: עם זאת, האם אינך יודעת, בלוסום, שהכול של כול דבר מובן על ידי כולם... כיוון שכולם הם כל דבר ולכן זה מובן?
בלוסום: עם זאת, לא עבורי היום ברגע זה... במימד זה שאני גרה בו. ואין לי מושג איך "לדלג" לתוך המימד  ש"הוא" כל הידיעה. או שיש לי מושג?
פדרציה של אור: כמובן. כיוון שאתם כל דבר.      
בלוסום: ובכן, איך יכול להיות שזה מרגיש כמו שאיני יודעת איך לעשות זאת? מכיוון שברור שאם הייתי יודעת... הייתי עושה.
פדרציה של אור: כיוון שאת מאמינה שאת אינך יודעת.
בלוסום: עם זאת, אי שם  בתודעתי הגדולה יותר אני יודעת!
פדרציה של אור: זה כמובן אמת.
בלוסום: עבור מי?
פדרציה של אור: עבורנו! באמת שלנו של הידיעה.
בלוסום: עם זאת, אני גם מקבלת את זה כאמת...ובכן, מדוע איני יכולה לקפוץ לתוך כל ההבנה הזו?
פדרציה של אור:  האם את מוכנה לכך?
בלוסום: עשו לי את הטוב ביותר!
פדרציה של אור: אולי, ההיבט של את  ש"היא" כול ההבנה שהיתה/שהיא הולכת לאותו מקום... ועם זאת, האת שאת בחרת "לחיות מחדש" ממש עכשיו ברגע זה... אין לה ידע על האת שבחרה ברגע זה... ללכת לכל מקום ההבנה הזו. כיוון שאת שכותבת זאת, צריכה להישאר כאן כדי לכתוב זאת... ולשאול שאלות אלה.
בלוסום: ובכן...היכן  האני שמבינה את הכול וכול דבר?
פדרציה של אור: נהנית מהמקום/מהמרחב היכן שהכול וכל דבר מובן.
בלוסום: הרחק החוצה!
פדרציה של אור: לא... ממש כאן.
בלוסום: אני לא מבינה מדוע איני יכולה שתהיה לי גישה לכך, מכיוון שבחרתי ואני רוצה... ובכן, איך אני לא יכולה?
פדרציה של אור: אבל את יכולה!
בלוסום: יכולים אתם לתת לי אנלוגיה כדי לעזור לי להבין טוב יותר?
פדרציה של אור: קחו חתיכת חוט... שמתפתל  כמו כדור.  כדור  זה של חוט הוא...
כדור של חוט.
כדור אחד של חוט.
אחד ואותו הדבר...
ועם זאת...החתיכה בקצה אחד של הכדור... כשהיא נפרמת ומתפתלת מסביב ליד... לא מודעת על הקצה האחר של כדור זה.  הקצה האחר של הכדור אינו "חווה" את אותה השפעה של היותו נפרם... למרות, שבאותה רמה הוא מודע ש"משהו" רחוק  מרגש. הוא לא מודע למעשה באופן שלם, על מה שמתרחש בקצה האחר... למרות זאת, הוא חלק מזה. רק כשכדור נפרם יותר ויותר ההרגשה עוברת לקצה האחר... כשההתרה מתקרבת קרוב יותר אליו.
בלוסום: כן, זה איכשהו עזר. תודה. עם זאת,  אם זה באמצעות בחירה על המקום בו אני רוצה להיות ואני בחרתי ללכת לשם... לכול הידיעה... אני עדיין לא מרגישה ש... אני שכאן... האחת שרוצה לחוות זאת בעכשיו... יכולה לעשות זאת.
פדרציה של אור: זה מכיוון שרק האת שמאותו רטט יכולה לחוות זאת. את... באמצעות בחירה  עדיין חווה זאת... את לא יכולה שלא... ואת שם בהיותך את זה.
בלוסום: עם זאת, אני כאן... יושבת ומתקשרת אתכם ומודעת מאד שזו אני...
פדרציה של אור: כיוון שאת בחרת זאת... החלק הזה שלך.
החלק שלך שבחר להיות ב/של כול/כל דבר שעושה את זה... ממש עכשיו ברגע זה, גם. קצה אחד של החוט חווה משהו שונה מהקצה האחר. זה הכול.
בלוסום: וממש עכשיו,  קצה זה... צריך כוס תה. תודה לכם. אני מרגישה שמגיע לי אות הצטיינות על "התמדה בעת שאבדתי את העלילה"!
פדרציה של אור: גם אנחנו, נהנינו מ"העלילה"... שהרגשת שאבדת.. עם זאת, למעשה לא אבדת.
בלוסום: אוהבת אתכם... אוהבת אתכם... אוהבת אתכם... תודה לכם.
האודיו לתקשור זה הוא כאן:

אל תשכחו יום אנושות מאושר (Happy Human Day) ב- 20 ביולי. בבקשה היו בווידאו שלי.

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוההכפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:
 Translator: Gili

aidney