קוראים

Google+ Followers

יום שישי

מסר של Blossom Goodchild מיום 29 באוקטובר 2015

מסר  של Blossom Goodchild מיום 29 באוקטובר 2015

בלוסום: הי שם, חבריי. זו נראית תקופת זמן מאז שהיתה לנו שיחה טובה מלב אל לב...עקב כך שהענקתם בימים אלה "תרפיית דיבור" בניגוד למילה הכתובה. כך או כך מתאים לי... אני מרגישה שאתם יודעים את האנרגיה הכללית הכוללת יותר ממני ולכן, מודעים על מה שהינו מתאים יותר.
פדרציה של אור: אנו מעניקים מילים... בין אם הן מדוברות או כתובות... לעודד את כל אלה על פני הפלנטה שלכם "למצוא" את עצמם. זו כפי שאת יודעת הסיבה מדוע אנו מגיעים.
בלוסום: עם זאת, אני תוהה כמה דרכים רבות יותר ישנן כדי לספר לנו איך לעשות זאת. אנו יודעים שאנו לחלוטין אהבה. עם זאת, אנו מגלים למעשה את האמת שלנו מאחורי כל התפיסות המוטעות  שהוזנו במהלך חיינו, שיכולות לפעמים להרגיש כמו חיפוש אחר מחט בערימת שחת.
פדרציה של אור: עם זאת, כאשר מוצאים אותה... אוה השמחה! הרגשת ה"כן"... לגלות חוט מבריק בין כל הקש!
גברותי ורבותי של כדור הארץ...הכניעו את כל המחשבות של חוסר הידיעה. ותרו על כל הבלבולים והספקות ושחררו... רק שחררו כל דבר. מכיוון שלאחר מכן אתם תגלו את המחט הזו!
בלוסום: עם זאת, מה לגבי "חפשו ומצאו"? אם אני לא מחפשת את המחט... איך אמצא אותה?
פדרציה של אור: נשמות יקרות... לפעמים, בתוככם... אתם מרגישים ייאוש... רצון למצוא את מי שאתם... עם זאת, זה נראה כה אבוד.
בלוסום: אני צריכה להפריע לכם כאן. סליחה! עם זאת, אני מרגישה את האנרגיה המתפרצת הזו בתוכי, כיוון שאתם עומדים לדבר (בתקווה שהגשם נרגע מספיק וקולי בסדר, לאחר שאבדתי אותו לגמרי לתקופה. בעלי החביא אותו... עם זאת, אני מצאתי אותו בשנית! חה! חה!) האם זה נכון...הייתם "מעדיפים" לדבר?
פדרציה של אור: זה פשוט עניין של המילים הזורמות יותר בשטף כשאנו עושים זאת... עקב המהירות של פעולת הפה... במקום האצבעות.
בלוסום: עד שאני צריכה לתעתק זאת... אני תופסת מספיק מהירות. אוקיי... הבה נעשה זאת.

מצורף בזה קישור לאודיו עם תעתיק ההקלטה מתחתיו


תעתיק ההקלטה של הפדרציה של אור.

ובכן, חברים יקרים, אנו מוכנים להתחיל את תקשורתנו ביום זה בהמשך מהמילה הכתובה שבה התחלנו. ליידי בלוסום דברה על ניסיון למצוא את העצמי וחיבורו למחשבה של ניסיון למצוא מחט בערימת שחת. אנו מוצאים זאת במידת מה משעשע אבל עם זאת, אנו מבינים את הדמיון.
נשמות יקרות... כאשר אנו אומרים "היכנעו" כאשר אנו מדברים על "לשחרר את החיפוש עבור העצמי... של העצמי"... אנו עושים זאת כיוון שאנו יודעים שזוהי הדרך הבטוחה ביותר למצוא אותו... וליידי בלוסום אמרה "ומה לגבי "חפשו ומצאו"?. אם אחד לא מחפש... איך אחד ייתקל בעצמי?... ואנו מציעים לך מילים אלה שאנו חושבים שעשויות לסייע.
זוהי מטרתנו להגיע בדרך זו... לסייע כדי להציע לכם ידע אשר מאפשר לכם להיות, בשנית, האמת של מציאותכם. מציאות זו שאתם מרגישים היא אמיתית ועם זאת, היא לא... וכמה עמוק במורד הבאר יכולה הצהרה מעין זו לקחת אותנו?
עם זאת, זה קשור עם מה שאנו מדברים עליו... בהתייחס למציאת המחט. באמצעות שחרור הבלבול... באמצעות הכנעת המחשבות שאחד חושב  שהוא יודע... ואולי הקבלה שאחד למעשה יודע שום דבר על מה שהם חשבו שהם יודעים.
שחרור הנטיות להישאר בדרך החשיבה הישנה ולרוקן את המיינד על כל מה שאחד חשב  ש"הוא"... כיוון שזה סביר מאוד... כי מה שאחד חושב למעשה ש"הוא" למעשה "הוא לא!".
אנו מדברים בשנית... ואנו מחייכים כשליידי בלוסום מחייכת אתנו... בהתייחס למי שאתם... בהתייחס להיות אהבה. איך אנו יכולים לדבר על דברים אחרים כאשר אין שום דבר אחר... לדבר עליו?
כאשר אתם מאפשרים לעצמכם להיות שום דבר מלבד אהבה... להרגיש שום דבר מלבד אהבה.. אזי ""!Hey Presto(מהר או קל כמו קסם!)... לא רק שהמחט מציגה את עצמה לכם כאשר אתם לא מחפשים אותה... עם זאת, היא הושחלה  דרך... חוט זהוב... על מנת שאתם תתחילו לתפור ביחד את שטיח הקיר הרקום של חייכם. להתאים כל טלאי קטן ביחד וכשאחד עושה זאת... הכול מתחיל ליפול במקום. הכול מתחיל להיות הגיוני... בעולם בו  אין הרבה מזה מנקודת מבטכם... לפעמים זה יכול להיות המעט כל כך שמאוד הגיוני.
כפי שאמרנו פעמים רבות...אין זה הגיוני לכם בשל נקודת המבט ממנה אתם רואים זאת. עם זאת, כאשר אתם לומדים לשחרר...להבין שלמעשה שום דבר בכלל משנה בעולם בו אתם חיים... שום דבר בכלל... כיוון שלמעשה זו אשליה. כאשר אתם יכולים להסיר את המיינד שלכם מאשליה זו... אזי אתם תהנהנו בראשכם ותסכימו אתנו... שאכן שום דבר מעניין... שום דבר בכלל.
כל מה ש"יש"... "זו אהבה"...וכשאתם ממנה לבד... כששחררתם והוצאתם לחופשי את עצמכם מכל הדאגות והשיקולים... אזי אתם תבינו את מה שאנו אומרים. כיוון שאתם תראו את עולמכם מ"נקודת מבטנו". ולכן, תראו אותו "מנקודת ראייתנו".
נשמות יקרות, נשמות יקרות... קחו רגע אם אתם תוכלו עכשיו... לשאוף את נשימת החיים ביחד אתנו. לשאוף ולאחוז בתוככם את האנרגיה הגבוהה ביותר הטהורה ביותר של אהבה. החזיקו זאת בתוךהווייתכם ואפשרו לה לנוע בחופשיות בפנים... עמוק בפנים. לכן, ביחד עכשיו, אנו שואפים את נשימת החיים... הנשימה של האהבה העמוקה והטהורה ביותר המחברת את כולנו... ואנו אוחזים אותה בתוךהווייתנו...מרגישים אותה נעה בחופשיות.. מרגישים את הכוח של אותה אהבה... בתוך כל תא.. ולאחר מכן אנו משחררים אותה החוצה.
ואנו שואפים שוב... ואוחזים אותה שם ומרגישים אור... מרגישים אהבה.. ואנו נושפים...
ושוב...ואנו אוחזים את האור - אהבה ואנו מחייכים.... ואנו משחררים זאת החוצה... כשאנו נושפים החוצה... כל מה שאנו מתחבר עם כל מה שאנו... כיוון שזו נשמתנו... אלה חיינו... זו אהבתנו... זה האור שלנו...אשר בדרך זו מביא אותנו ביחד כאחד.
האם אתם רואים?
אם הייתם נהפכים ליותר מודעים ביודעין לעובדה זו... כמה שונים חייכם היו "מופיעים" להיות... כהרף עין. כיוון שבאמת, יקרים... זה כל מה שמתרחש... "ההופעה" של איך אתם חושבים שחייכם יהיו.
עם זאת, כאשר אתם מקבלים... כאשר אתם יודעים... שכל נשימה שאתם שואפים מחברת כל אחד עםכל מה שיש וכל מה שיש.. הוא אהבה.. כיוון שאין שום דבר אחר... אזי... אזי נשמות יקרות.. אתם מוצאים... את עצמכם.
לא רק שאתם מוצאים את עצמכם... אתם מוצאים אחד את השני כיוון שכל אחד... כל אחד מכם הואהאחר.
אתם מהווים אנרגיה אחת של אהבה...יוצרים עולם דרך מחשבה... לחוות אהבה בכל צורותיה.
עם זאת, ככל שאתם מבינים יותר על חוט זה אשר קושר אתכם ביחד... כפי שמחט החיים אורגת פנימה והחוצה... כך אתם נעשים קרובים יותר להרגשה של להיות אחד.
היכולת להיות מקושר לכל לא יכולה אף פעם לעזוב אתכם. אינכם יכולים להתנתק מהמקור.  אינכם יכולים.  כיוון שאתם המקור.  עם זאת, מחשבות המיינד שלכם יכולות לרמות אתכם לחשוב אחרת.
דעו את האמת שלכם.
דעו שאתם המקור.
אתם ממנו.
אתם כמוהו.
אתם ממנו.
המקור הוא האנרגיה הגבוהה והטהורה ביותר של אהבה שקיימת.
אתם אנרגית המקור... מוצאים את דרככם חזרה הביתה... דרך ערימת שחת של קש!!
עם זאת, כל אחד, כל אחד מכם... כל אחד כפי שאתם... יכול לחזור בהרף עין.
זה לא דורש מוות... כפי שאתם מכנים זאת בעולמכם... לחזור הביתה.
זה דורש הבנה של מי באמת אתם.
בתחילה,  אתם מנסים להבין.... לאחר מכן אתם מנסים להאמין... לאחר מכן אתם מנסים להרגיש... וכאשר השלמתם את כל הדברים האלה... הניסיון מפסיק... ואתם יודעים.
אתם מריחים את הפרחים. אתם מכירים את הניחוח שלהם כשאתם נמשכים קרוב יותר לגן אשר מקיף את ביתכם. האור נהפך לבהיר יותר. החום בלבכם הופך לעמוק יותר. הדמעות הזורמות מעיניכם... הם כמו מי קריסטל הזורמים במורד זרם החיים... שאתם מפליגים עליו.
אתם אינכם רחוקים מהבית יותר מאתנו. לימדו אתכם כה הרבה שקרים, שאתם למדתם להאמין שאתם רחוקים ביליונים וביליונים של מערכות כוכבים.
עם זאת, אחינו ואחיותינו האוהבים... רק לשאוף נשימה אחת בידיעה שהאמת של מי שאתם... היכן אתם... אתם בבית.
אפשרו לנו לסיים מעבר זה באמצעות הליכה הביתה ביחד לביקור... האם לא כן? ובכן...שאפו אתנו עכשיו... נשימה עמוקה של חיים - אהבה - אור... החזיקו אותה בתוככם... ונשפו החוצה... שאפו פנימה שוב... כפי שאתם רואים שער הגן נפתח בתוככם... מלא פרחים במגוון צבעים. ממלאים אתהווייתכם...ונשפו החוצה... מתחברים לכל מה שיש.. וכשאתם שואפים פנימה שוב... יש שום דבר מלבד אור... ממלא את ראייתכם... ממלא את הווייתכם...
אתם בבית.
אתם בבית.
ברוכים הבאים הביתה.
כשאתם נושפים החוצה... האור - אהבה שאתם... מתחבר עם כל נשמה... עם כל דבר שחי... כיוון שהוא נושם אהבה - חיים - אור באותו דופק של האנרגיה הגבוהה והטהורה ביותר של פעימת הלב...אהבה...אהבה...אהבה.
וכך זה.. באהבה ובתודות.
בלוסום: סוף הפגישה.

*      אני רק רציתי להוסיף כאן.... כשהם אומרים "The lady Blossom"("ליידי בלוסום")... בבקשה ציינו שאין אות גדולה (ל)! הם פשוט מכנים אותי "The lady" ("הליידי"). הם יכלו לאמר "האשה", "הכלי"..."הלא חשוב מה"! הם לא מתייחסים אלי כ-"lady Blossom" ("ליידי בלוסום")... למרות שאני יכולתי להתרגל לכך אולי!!!.
**     בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA . תודה רבה.

Translator: Gili

יום חמישי

מסר של Blossom Goodchild מיום 20 באוקטובר 2015 -- Hebrewמסר  של Blossom Goodchild מיום 20 באוקטובר 2015

בלוסום: שלום לכם חבריי הנמצאים גבוה! ככל שיותר מתגלה באמצעות אנשים החושפים מעשי שחיתות וכו'... כך יותר אחד יכול להתייאש.... ועם זאת...אהבה מנצחת את הכול... ואנו חייבים לדעת זאת... ברמת הליבה שלנו... האין כך אתם אומרים?
פדרציה של אור: היינו אומרים "הרבה מאוד כך" בלוסום היקרה. בוקר טוב לך. היינו מעריכים מאוד את הפעלת ציוד ההקלטה שלך.
בלוסום: הכול מורכב ומוכן לרוקנרול. (איזו הפתעה נעימה שענן לבן נוכח בעצמו בפגישה,  אשר "כובדה" כמובן על ידי הפדרציה של אור).
 מצורף בזה קישור לאודיו עם תעתיק ההקלטה מתחתיו


תעתיק ההקלטה של הפדרציה של אור.

ברכה חמה מאוד של ברוכים הבאים לכל אחד מכם, כשאתם הולכים בזמן זה במסע החיים. ואיך כלאחד מכם לוקח ועושה היטב כל צעד לאורך הדרך.
חבריי היקרים על פני שטח כדור הארץ...איך אלה מאתנו אשר לא גרים בתוך דחיסותה של הפלנטה שלכם... איך אנו מוחאים כף לכם... איך אנו מכבדים אתכם... איך אנו מודים לכם על כך שאתם משחקים את חלקכם... אשר כפי שאנו מבינים אינו תמיד נתיב קל.
ועם זאת, אתם ממשיכים הלאה והלאה. האם לא כן? מכיוון, שבתוך נשמתכם אתם יודעים... אתם מבינים יותר ויותר...שזה מה שהגעתם לעשות. לרומם את הרטט של עצמכם ואכן, של הפלנטה... אם אתם מכנים אותה... את עצמה.
בלוסום הזכירה.. והיא חשבה... שככל שהיא שומעת יותר על האמיתות המתגלות... כך יותר המוח של אחד מתפוצץ. כיוון שהיא הגיעה להבנה... שזה מאד מאד שונה ממה שלימדו אותה בשנות לימודיה.
לפעמים, כרבים, היא חושבת שהחיים היו הרבה יותר פשוטים ככל שהיא ידעה פחות. עם זאת, היא גםיודעת, שהצמיחה... ההתרחבות... בתוך מקום ליבה... הוא מעבר למה שהיא היתה מכירה מלפני כן... בשל כול הלימודים וההבנות האלה לגבי עצמה ולגבי כל מה שיש. זה אותו הדבר עבור כל אחד מכם, האם לא כן חבריי? ואני מגיע ביום זה... שזו היתה הפתעה נחמדה עבור בלוסום, כפי שהיא אומרת... כיוון שגם אני, אוהב להגיע ולחלוק את חוכמתי ולהוסיף קצת פעילות אור לתוכנית... אם הייתם רוצים.
ככל שאתם מבינים יותר... ככל שאתם מבינים שיש יותר ויותר ויותר להבין... וחבריי.. זה אף פעם לא יפסיק.  כיוון שהחלק הקטן של היקום שלכם בו אתם גרים, הוא באמת, גדול לכם... ובכל ההבנות שאתם נתקלים... ועם זאת, כמובן, זה יותר מאשר דקירת סיכה בתוכנית הגדולה של הדברים. ועם זאת, דקירת סיכה קטנה זו היא חשובה כמו כל דקירת סיכה קטנה אחרת אשר גורמת לכול ולכל דבר שהוא זה.
אנו מדברים  הלאה והלאה על אהבה, כיוון שזוהי מטרתנו. פדרציה של אור ואכן, אני... אשר מגיע באמצעות בלוסום בדרך זו... אין לנו סדר יום אחר, חבריי. מאשר לסייע לכם בהבנה של מי אתם.
רבים נעשים מתוסכלים כיוון שאנו לא עונים לשאלות הצצות במוחו של האחד בהתייחס למסר מסוים שעשויים היינו להביא. אבל, האם אתם מבינים, חבריי? האם אתם רואים שאין אנו צריכים להגיע עם כל התשובות לשאלות שיש לכם? איך זה יועיל לכם?
"הרבה מאוד" בלוסום אומרת. ועם זאת, אנו אומרים... אנו רק מעניקים מילים שהן חשובות.
מילים שיש מאחוריהן... משמעות עמוקה... אשר מאפשרות לכם להרגיש את הגדולה של מי שאתם.
הפשטות של מה שאנו מביאים היא כל מה  שהכרחי, ככל שמדובר בנו. אין אנו רוצים חקירות אוניברסאליות בנושא זה או זה. איזו תועלת תהיה... בכל הכנות, מלבד בלבול. הבינו בבקשה... ישנה רק רמת הבנה מסוימת שמוחכם יכול לקבל בזמן זה... בשל ההדהוד בו אתם גרים.
ככל שבלוסום שומעת על דברים... כך זה מפוצץ יותר את מוחה.. כפי שהיא היתה אומרת. ועם זאת, אני עכשיו בוחר לומר... שהיא הגיעה למקום בתוך הווייתה... בו היא סוף סוף "קבלה זאת"... במובן... שלהתמקד בכל אמיתות חדשות אלה אשר מתגלות...אין זה בהכרח דבר מועיל לעשותו. אכן היו מודעים, אבל האם אחד יכול לשנות דברים אלה? לא עד לרמה מסוימת... כיוון שמה שזה עבר זה עבר. אבל, היא יודעת עכשיו... כפי שאתם יודעים, חבריי...כי מה שהיא יכולה לשנות זה את הרטט שלה. היא לומדת... כפי שאתם לומדים... איך לרומם זאת גבוה וגבוה יותר...
באמצעות התמקדות במה שהינו טוב.
באמצעות התמקדות בליבה על הרגשות של אהבה זה לזה.
באמצעות התמקדות להביא את מה שהינו רצון של חייה... ולגרום לכך...
בידיעה שבעשותה זאת... היא מרוממת את הרטט של הפלנטה... ואני בוחר לומר בסוף  משפט זה... "הכול בעצמה".
בלוסום בוחרת להעלות את הרטט של הפלנטה הכול בעצמה!
באותה דרך... כל אחד מכם... בהישארכם באנרגיה הטהורה והגבוהה ביותר של אור אהבה  שלכםבוחרים להעלות את הרטט של הפלנטה... הכול בעצמכם.
כמה רבי עוצמה אתם!
כמה אלוהיים אתם!
האם אתם יודעים שבימים אלה.... האם אתם מרגישים... את אור אהבה שאלו אתם? אור אהבה אשר נובע מהמקום העמוק ביותר בתוך הווייתכם... החוצה לתוך הפלנטה... רק באמצעות שהנכם אתם?
רק בכך שאתם חיים את האמת שלכם... את האמת של מי שאתם ומהנים את עצמכם.
דברתי לעיתים קרובות בהתייחס לנושאים שאינם משרתים, ועם זאת, עדיין אחד עשוי לבחור להתמקד בנושאים אלה. באמצעות אימון... באמצעות ההכרה שדברים אלה אינם משרתים את העצמי ואת השלם. ובאמצעות לימוד להחליף במהירות מחשבות שליליות למחשבות חיוביות... מגדיר את האופי שנהפכתם להיות.
אל תיכנעו לאנרגיות השליליות שממוקמות עליכם.
אתם גדולים מאשר אלה.
אתם יודעים טוב יותר מאשר אלה.
אתם מעל כל זה.
כשאנרגיות גבוהות יותר אלה הן פשוטו כמשמעו נשפכות לתוך הפלנטה שלכם ואתם מאפשרים לעצמכם לפגוש ולברך אותן... האם יכולים אתם עכשיו להרגיש, חבריי... את השוני בתוך עצמכם? כאשר אתם מאפשרים לעצמכם להרגיש שוני זה... הידיעה שאתם יודעים כה היטב. ידיעה זו שאתם לא יודעים מהי הידיעה... עם זאת, אתם יודעים זאת כה טוב. היא עכשיו חזקה יותר מאשר אי פעם ועם זאת, אתם לא יכולים לנסח זאת במילים?
זו ההרגשה. ההרגשה של ידיעה זו. ועכשיו, אולי, אתם יכולים להבין קצת יותר, מדוע זה כה קשה לפעמים, עבור אלה מאתנו שחיים על... היינו אומרים, עם כל הכבוד... רטט גבוה יותר... מוצאים זאת כה קשה לנסח דברים במילים לפעמים. כיוון שהם פשוט לא מתאימים... או הן לא נותנות את המשמעות המדויקת של מה שאנו  מרגישים... ומה שאנו רוצים שאתם תרגישו.
אתם יכולים רק לספר שהרטט שלכם התרומם והתרומם והתרומם... בכלל לא באמצעות מילים... אלא באמצעות האופן בו אתם מרגישים. וככל שהרטט שלכם יותר עולה, כך אתם מרגישים טוב יותר. וככל שאתם מרגישים טוב יותר, כך הרטט שלכם עולה יותר... וככל שהרטט שלכם עולה... כך הפלנטה וכל דבר על פניה מרגיש טוב יותר.
האם אתם מבינים עכשיו? זו הסיבה מדוע זה חשוב... היינו אומרים...לכם כדי ליהנות מחייכם. בכך שאתם מרגישים טוב... בגלל שאתם מרגישים טוב... אתם מאפשרים לכל דבר להרגיש חלק ממה שאתם מרגישים... כיוון שכולכם אחד.
עם זאת, אם יש לכם יום עצוב... אל תכו את עצמכם. כשיש לכם יום עצוב, חבריי, אולי פשוט נשמו עמוק והתכווננו לאחר אשר עשוי שיש לו יום טוב במיוחד... וקבלו באהבה את אותה הרגשה שישנה לאחר באותו יום... שלכם אין אותה.
התנענעו והסתובבו, חבריי... התנענעו והסתובבו. ובלוסום אומרת לי כשאני אומר זאת... "מדוע זה צריך להיות בדרך זו? מדוע ימים עצובים יכולים להשפיע על אחד כה רע לפעמים? מדוע ישנם אלה שסובלים באופן כה עמוק? זה נראה כזה חוסר איזון לפעמים. זה נראה קצת לא צודק, לפעמים, שאחד  צריך לשחות בכזו שמחה, כאשר האחר שוחה בתוך דמעותיהם"... ואנו אומרים שאלה הם דברים שממקומכם אינכם יכולים להבין... אינכם יכולים לראות את נקודת המבט הגדולה יותר של דברים. ואחרים עשויים להתווכח "אבל מדוע? כיוון שאם יכולנו, זה היה עוזר כה הרבה"... ואנו אומרים... חבריי.. ישנם כמה דברים שאתם חייבים לקבל. אתם קבלתם את "התנאים" של מציאות זו שאתם גרים בה לפני שהגעתם לתוכה. זה היה כאילו  יש להם קופסא קטנה... כמו במחשב שלכם... שאומרת "טקטקו כאן כדי לקבל את התנאים". זה היה כאילו אתם עשיתם זאת לפני שהגעתם מפני שהבנתם. היה עליכם לקרוא את החוזה... אם רציתם.
עם זאת, ידיעה זו פנימה... נותנת לכם אמון. אמון בעצמכם שהגעתם לכאן להיות אהבה. ליהנות מחייכם... ולהביא לתוך חייכם כל דבר שהוא מהגדולה ומהטוב עבור הכול.
רבים מכם בוחרים להסתכל מסביב בהרס ובייאוש ובתאוות הבצע ובשנאה ובעצבות. הייתי אומר לכם... זה טוב להיות מודע לדברים אלה ועם זאת, עליכם להתמקד בכל מה שהינו אהבה. אתם אינכם שוכחים... או דוחפים הצידה... את אלה שהינם חסרי בית... אלה שהם רעבים וכו'.  אתם לא דוחפים אותם הצידה ואומרים "זה לא קשור אלינו". עם זאת, בהיותכם בידיעה של לימודיכם... של הידעשלכם... של חוכמתכם... ומושכים לעצמכם את כול מה שהינו מהאנרגיה הגבוהה ביותר הטהורה ביותר של אהבה... אתם משרתים אותם. אתם מסייעים להם.
מגיע לתוך חייכם סוג שונה של חיים. סוג חיים אשר אתם רואים בספרי פנטזיה. סיפורים בהם ישנהאהבה הפועמת מכל לב. מהמקום בו המים הם טהורים. מים טהורים צלולים, הזורמים מצדי ההרים. במקום בו ילדים צוחקים ומשחקים. ציפורים עפות באוויר חופשיות... כיוון שהאוויר חופשי מכל הזיהומים וכו'. היצמדו לחזיונות שיש לכם, יקרים... לעולם שאתם רוצים לחיות בו... וגרמו לכך להתרחש.
זו מטרתכם.
זו הסיבה שהגעתם.
חיים, אהבה, צחוק.
זרחו את האור שלכם.
עשו זאת כיוון שהסכמתם לעשות זאת כאשר חתמתם על החוזה... חוזה של "להיות מאושר ולזרוח את האור שלכם"...בסוגריים (לא משנה מה!).
אנו בעולמות אחרים נמצאים ממש קרובים אליכם... לסייע לכם ולשרת אתכם... כפי שאתם משרתים אחרים.
היו מרוממים, נשמות יקרות... כיוון שהכול הוא טוב.
הכול הוא כפי שצריך להיות.
הכול הוא אהבה אחת.
אנו מודים לאחדות האלוהית... שאפשרה למסרים אלה להיכנס. אנו מבקשים תמיד, שאנו יכולים להישאר צנועים... על מנת לשרת ולקבל... ושנוכל להמשיך ללכת באומץ כמו האור והאהבה. באהבה ובתודות. שלום, חבריי... שלום.
בלוסום: סוף הפגישה.

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA . תודה רבה.

Website: Blossom Goodchild
Translator: Gili

יום רביעי

מסר של Blossom Goodchild מיום 12 באוקטובר 2015
מסר  של Blossom Goodchild מיום 12 באוקטובר 2015

בלוסום: הלו! מסיבה כלשהיא דחיתי את התקשור של שבוע זה. אני באמת לא בטוחה מדוע. אני במידת מה, ובכן... לא הרגשתי שאני רוצה זאת! מקווה שאתם נמצאים כאן עכשיו לשיחה?
פדרציה של אור: אכן, אנו נמצאים. ראשית היינו רוצים להצהיר  ש"שיחות" אלה שיש לנו, אינן חובה,בלוסום.
בלוסום: אני יודעת. עם זאת, אני איכשהו מרגישה שזה מה שהגעתי לעשות... ואת זה אעשה.  למרות שלפעמים, אני קצת מיואשת.
פדרציה של אור: על מה?
בלוסום: ובכן, אני שונאת לומר זאת, כיוון שלשיחה בשבוע שעבר היתה כזו אנרגיה  גבוהה, זה היה נהדר, עם זאת... אני מניחה שזה אותו משהו ישן של רצון להביא משהו חדש ומרגש לשולחן. עם זאת, אני יודעתשזה הכול לגבי אהבה שבה אתם מתכוונים לדבוק... ואני יודעת מדוע וכו'.
פדרציה של אור: מה היית רוצה שנדבר עליו?
בלוסום: כמה אנו כולנו לא מודעים באופן מגוחך על מה שלמעשה מתרחש בתמונה הגדולה יותר. איך נהפכנו להיות כה רחוקים  מאי פעם מהאמת?
פדרציה של אור: ובכן, אפשרי לנו לדבר אליך על כך. ועם זאת, היינו אומרים שזה כמובן, יהיה גם הכול לגבי אהבה!
בלוסום: אני במידת מה ניחשתי זאת!
פדרציה של אור: האמת... מהי?
בלוסום: אם הייתי יודעת זאת...
פדרציה של אור: עם זאת, את יודעת! אתם כולכם יודעים! זה רק נעול בתוככם בשל חסמים ששמו אזיקים עליכם... על מנת שלא לדעת את האמת שלכם.
בלוסום: אני מניחה שאתם מדברים כאן לגבי "אלה  שיש להם פחות אור" כפי שאתם בוחרים לכנות אותם.
פדרציה של אור: זה כך.
בלוסום: מסיבה כלשהי... כתיבה ושיחה בדרך זו לא נראית שהיא זורמת כפי שהיא אמורה להיות. אולי נוח לנו יותר כשאתם מדברים?
פדרציה של אור: זה יותר קשה עם האנרגיות הגבוהות יותר שיצרו שינוי זה... לכן זה יותר מתאים לדבר דרכך... להבהיר את מה שאנו מרגישים שמתאים. עם זאת, זה יותר מאשר מתאים לך לשאול אותנו שאלות בראשך...כפי שאת רגילה לעשות בצורה כתובה זו.
בלוסום: אוקיי. הבה נראה איזה "גילויים" יופיעו!

מצורף בזה קישור לאודיו עם תעתיק ההקלטה מתחתיו


תעתיק ההקלטה של הפדרציה של אור.

ברכות מהסדר הגבוה ביותר לאלה אשר לקחו הזדמנות זו להאזין ולהרגיש את אנרגית הרטט שאנו מביאים כדי לרומם את נשמתכם ביום זה.
ליידי בלוסום הרגישה קצת מיואשת... היא דברה אלינו על כך. ועם זאת, היא מחייכת כשאנו נכנסים עמוק יותר לתוך הווייתה ולכן, היא מצאה חיוך רחב על פניה ועיניה מתמלאות מים המגיעים מההרגשה של אהבה שאנו מביאים דרכה... ואנו בוחרים להביא לכם... ואנו תקווה, נשמות יקרות, שאתם יכולים להרגיש אהבה זו שהיא אנו... ואהבה זו שאנו מרגישים כלפיכם. אתם, אשר לקחתם את הדרך הקשה יותר.. היינו אומרים... לרדת על פני כדור הארץ ולהגשים את משימתכם.
היתה שאלה באם ישנה מערכת של היררכיה... בהתייחס למי שבוחר את אלה אשר מתנדבים? לא היינו אומרים שזה כל כך הרבה כמו ההיררכיה.  אין מי שיודעים טוב יותר מאחרים... היינו אומרים. כיוון שבאמת, אנו כולנו... כשאנו נמצאים בצורתנו הגבוהה ביותר...באותו חומר... אנו אהבה... ועם זאת, כפי שאתם יודעים, ישנן רמות שונות של רטט אהבה זה.
לכן, היינו אומרים שאלה שבחרו את המתנדבים הם... היינו אומרים... הם מהגבוה יותר... אנו... המילה שהיינו אומרים "מערכת". אנו יותר מודעים מאשר אלה שאנו בוחרים ועם זאת, היינו עדיין אומרים באותו זמן... שכולנו שווים. זה קשור יותר לכך שישנו הידע של התמונה הגדולה יותר ומי ישרת טוב יותר בתפקידים מסוימים על פני שטח כדור הארץ.
אין זה כמו אחד שנמצא בכיתה... ואחד מתנדב להיות התורן של המורה לאותו שבוע... ולאחר מכן אחד מתמלא בגאווה כאשר נבחר.  אין אנו מדברים על כך. זה יותר קשור... כפי שאנו אומרים...עם תאימות במצבים מסוימים... בנסיבות מסוימות...שאנרגיות של האחד יהיו יותר גמישות לעבוד עם מצבים שונים אלה... לגרום לשינוי שאתם הגעתם לכאן להביא. לכן, זה קשור יותר עם רמות של מודעות... היינו אומרים ... מאשר היררכיה או להיות טוב יותר מאשר האחר. אין אנו יכולים להיות טובים יותר מהאחר. עם זאת, אנו יכולים להיות במודעות מלאה יותר. זה הכול.
אנו בתקווה שזה מבהיר שאלה מסוימת זו עבור האדם ששאל.
ועכשיו, היינו נכנסים לתוך מה שליידי בלוסום מרגישה בזמן זה... בהתייחס לתמונה הגדולה יותר ואיך היא היתה מרגישה... אם אנו לוקחים זאת כמשחק הרכבה, אזי איך זה שאחד מרגיש שהם רק חתיכה אחת ואין להם מודעות על התמונה שהם מעורבים בה... אם היינו מנסחים זאת בדרך זו.
"איך זה נעשה כך?" היא שואלת...איך אחד מאבד את הראייה של תמונה גדולה יותר זאת, פשוט באמצעות הגעה לתוך הדחיסות השלישית הזו על מנת לרומם אותה לתוך הרטטים המימדיים הגבוהים יותר? זה, יקרים... הוא חלק מהניסוי שהתחיל לפני ירחים רבים רבים מאוד.
ניסוי זה שאתם אלה... האחד שכול מה שמדובר הוא על "משחק זה" שאתם משחקים בו... לא נעשה בחוסר תחושה. זה לא נוצר כתוצאה משעמום ואתם עמדתם להיות כלי המשחק שיש לתמרנם ולהפעיל מניפולציה  עליהם. אל תרגישו זאת כך.
זה היה ועדיין ניסוי כדי לראות איך אהבה יכולה לזהות את עצמה בכול צורותיה השונות. איך אהבה יכולה לבחור להיות זאת... ולבחור להיות זאת... באמצעות חופש הבחירה... אשר פלנטה זו... ואתם כבני אנוש...הוענקה לכם ההזדמנות לחקור.
היינו אומרים... ידענו מעט איך ניסוי זה יהפוך להיות ועם זאת, זה היה... אם אנו יכולים לנסח זאת בדרך זו...לא היתה אמורה להיות שום התערבות בחופש בחירה זה. ועם זאת, כפי שצפינו... במשך עידנים מזמנכם... הבחירות שנעשו... הפכו ברורות לנו שהחוקים... חוקים מסוימים צריכים להיות מותאמים. צריכים לבדקם.
כיוון שאהבה טהורה שהייתם כשהגעתם בתחילת הזמן על פלנטה זו... השיגה רמות שונות רבות של עצמה... ורבות מדרגות אלה... האהבה הטהורה ביותר שהיא אתם ואנו... לא היינו מודעים שרטטים נמוכים מעין אלה... היינו אומרים... צריכים לשחק איתם.
עם זאת, כל דבר הוא אהבה.
כשהזמן בעולמכם ממשיך... זה הפך להיות ברור שיש צורך בשינוי. שניסוי זה של חופש הבחירה הגיע לנקודה שאנו לא יכולנו יותר לסבול אותה.
לכן, מועצות... מועצות גדולות הובאו ביחד כדי לדון בתוכנית חדשה... דרך חדשה קדימה. ודרך זו, היתה לזרוע על פני הפלנטה שלכם... את זרעי האהבה הטהורים ביותר... שהיו יכולים לעמוד בפני המשיכה של הרטט הנמוך ביותר ולהתרומם מעליו... ולשמור את ראשיהם מעליו.... הבה נאמר... על מנת לגרום לשינוי ברטט עבור הטוב. בכך, אנו מתכוונים... לעולם... וגם... לטוב של כל מה שיש.
הזוועות שחופש בחירה זה הציג... הפכו ליותר מדי. לכן, הוסכם והותרה אינטראקציה בהתייחס לסיוע בשינוי זה. ניתנה רשות לישויות כעצמנו ורבים אחרים, לסייע לנסות ולשבור את המחסומים ששמו אותם אלה שבחרו ברטט הנמוך עבור רווח עצמי ותאוות בצע עצמית על פני הפלנטה שלכם. והדרך היחידה לשבור מחסומים אלה... ככל שמדובר בנו... הוא לדבר  הלאה והלאה והלאה והלאה והלאה עלאהבה, כדי להביא אתכם חזרה לרטט הגבוה של אהבה שהינו אתם... ועם זאת, כשהווילונות נסגרים... היינו אומרים... ואתם לא יכולים לראות כמה הדברים באמת טובים.
אנו נמצאים כאן כדי לעזור לכם לפתוח ווילונות אלה....וככל שאתם רואים דרכם.... יותר ויותר... ומרגישים את האמת של מי שאתם... אזי אתם מייצרים את מה שדרוש כדי לסלק את החשיכה מהפלנטה שלכם.
זה בוודאי תהליך ארוך... תהליך קשה. ועבור אלה מכם אשר מרגישים תקועים שם למטה  על פני הפלנטה שלכם... אשר מרגישים שסבלנותכם הולכת ואוזלת... אשר מרגישים את אמונתכם... כל האמונה והאמון שהיו לכם... מתרוקנים בכל רגע... כיוון שכולכם אשר מרגישים בדרך זו... אשרמרגישים דברים אלה... אנו מפצירים בכם שתמשיכו הלאה תמשיכו הלאה. לבלות רגעים בעוצמכם את עיניכם ומקישים  פנימה  למקור האלוהי שהינו אתם ובעשותכם כך... מצאו תקווה מחודשת.
זכרו מי אתם ומדוע אתם נמצאים על פני שטח כדור הארץ בזמן זה... וכמה חשובה משימתכם כיחידים וכאחד... לכל דבר שנמצא בקיום. וכול דבר שנמצא בקיום הוא אהבה. לכן, משימתכם היא בעלת חשיבות גבוהה ביותר... של אהבה.
היודעים אתם כמה הרבה מכבדים אתכם?  כמה הרבה מעריצים אתכם בכך שאתם ממשיכים באמונה את הדרך שאתם עושים לאחר כל הדחיות שחוויתם? אתם בוודאי יודעים. כן, אתם יודעים... ועם זאת, על פני הפלנטה שלכם... אתם יודעים שלא הייתם יכולים להיות בקשר עם כל מה שאתם יודעים... בשל רמת השליליות המקיפה אתכם.
אנו מראים לליידי בלוסום אדמת בוץ טובענית וכאילו אחד שוקע ועם זאת, אנו מראים לה חבלמוזהב... מחבלים מוזהבים רבים שנמצאים שם... יורדים אליכם כדי  שתתפסו אחיזה בהם... וכל מה שאתם צריכים לעשות הוא לאחוז בחבל זה... ולאחוז אותו בחוזקה עם כל הכוח... עם כל עוצמתכם.
החזיקו... החזיקו... החזיקו... ואנו... רבים מאתנו, נמשוך אתכם מחוץ לבוץ הזה. אתם פשוט צריכים לאחוז. ובעשותכם כך, הרטט שלכם.. כשאתם מורמים גבוה יותר וגבוה יותר... יגיע לתוך עצמו... בעצמו.
כאשר מושגת רמה מסוימת...בכך אנו מתכוונים...כאשר מספר מסוים של ישויות על פני הפלנטה שלכם השיגו רמת רטט מסוימת... אזי זה אפשרי ששינויים אלה יוצגו לכם בדרך שאתם מקווים לה.
הצגתן של ספינות אור... לא רק להרף עין...אלא שם בשמיים שלכם... נשארים.. שולחים החוצהאנרגית אהבה וריפוי לכולם... בלי פחד מהתערבות מאלה שהיו בוחרים לגרום לספינות אלה שמופיעות להיות משהו שהן לא.
עם זאת, האם אתם רואים, יקרים? חייבת להיות רמת רטט מסוימת של אהבה... של אנרגית אהבה... כדי לתמוך בפלאות אלה שעומדים לקרות... ואין אנו מדברים על עתידכם הרחוק.
אתם כה קרובים עכשיו.
אל תוותרו... כפי שאמרנו לפני כן...כאשר אתם כה קרובים לקו הסיום...ובלוסום מזכירה לנו שזה היה בשנת 2012 שלכם, כאשר עמיתנו...הידוע לכם כ"ענן לבן"... אמר "אז"...שאתם הייתם כה קרובים לקו הסיום... ואותן שלוש שנים על פני הזמן של כדור הארץ שלכם... אינן קרובות לקו הסיום! עם זאת, אנו אומרים מנקודת מבטנו... מהאופן בו אנו רואים דברים... שהוא שונה לכם... בשל הרטט השונה בו אנו שוכנים.
עם זאת, באמת שלנו ובאמת של ענן לבן...בחזרה לזמן הארצי של 2012...לא היתה שם מתיחה. לא היה שם שקר כאשר דברנו על היותכם קרובים לקו הסיום... כיוון שכך הוא האופן בו אנו רואים זאת בתמונה הגדולה יותר... ואנו רק יכולים לדבר מהמקום בו אנו נמצאים... ומהאופן בו אנו רואים דברים באמת שלנו.
עם זאת, בחלוף הזמן... זה נראה... גורם לכם על פני כדור הארץ, לשאול על האמת שלנו. לשאול על האמת שלכם. זו הסיבה מדוע אנו מבקשים מכם מדי פעם להיסגר. להיסגר ממה שמקיף אתכם... ולהיכנס לתוך האהבה הטהורה ביותר.
להיסגר מכל הרטטים הארציים שלכם ולהפעיל את המימדים מהמקום שממנו הגעתם... כך שאתם יכולים להרגיש... כך שאתם יכולים לדעת... שבאמת, נשמות יקרות... הכול בסדר... ומשימתכם על פניכדור הארץ מושלמת... יותר ממה שאתם יכולים להכיר מהמיקום בו אתם נמצאים.
אבל אם אתם תבחרו ממרחב הלב... מההרגשה המגיעה בתוככם כאשר אנו מדברים אליכם... אם אתם בוחרים להאמין במילותינו... באנרגית האהבה שלנו... אזי אתם תדעו, יקרים... שאתם משלימים את המשימה הגדולה ביותר  שהתרחשה על פני הפלנטה שלכם.
אתם... אתם חלק מזה... ואתם גורמים לכך להתרחש.
השמחה שאתם מביאים קדימה... כאשר אתם לוקחים צעד נוסף לקראת אותו כדור הארץ החדש... ויום בהיר אחד, אתם תשבו שם בתוך הרטטים של כדור הארץ החדש... ותחייכו ב/כמו/באמצעות/שלאהבה... בידיעה שאתם שחקתם את חלקכם בהבאת עולם חדש נהדר זה.
אנו אוהבים אתכם. בתודה לכם... עבור כל מה שאתם וכל מה שאתם עושים. לכן היו זאת... באהבה ובתודות.
בלוסום: סוף הפגישה.

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA . תודה רבה.

Translator: Gili

יום חמישי

Hebrew -- Blossom Goodchild: September 30th, 2015
מסר  של Blossom Goodchild מיום 30 בספטמבר 2015

בלוסום: בוקר טוב. אין לי לוח זמנים במיוחד... כי אני יודעת שאתם חברים סווגתם כבר אותו. האם לא כן?
פדרציה של אור: אכן, סווגנו. אנו מודים לך עבור סיועך להביא את מכסת מסרינו ואנו מווסתים אותם ממקום של ידיעה... שאנו... בידיעתנו  על מי שאנו...מתייחסים למה שאנו מרגישים שישרת את האנושות בקיבולתה המלאה.
לכן, יכולים אנו להציע כי היום, נדבר אליך לגבי התרוממות הרוח המתמשכת שלכם... לגבי התהליך שבו אתם נתקלים בימים אלה ממש...
בלוסום: בוודאי... לכו קדימה. שוב, אני מרגישה שהייתם רוצים לדבר דרכי...האם זו הדרך שזה עומד להיות מעכשיו ואילך?
פדרציה של אור: לא בהכרח, ועם זאת, אנו יכולים לפקח על האנרגיה שמרוממת כשאחד מאזין למילותינו, ברמה עמוקה יותר מאשר אחד שרק קורא את המילים. כל דבר עושה לאחד טוב... עם זאת,רטט הצליל... כפי שאמרנו... מעניק אנרגיה גדולה יותר לנשמה ולכן, מסייע לנו ולעצמכם בשינוי לתוך חיים ברטט גבוה יותר.
בלוסום: זו אינה בעיה עבורי, כך או כך. מה שהינו הטוב ביותר. אני ממוקמת ומוכנה להמשיך.
לכו.

מצורף בזה קישור לאודיו עם תעתיק ההקלטה מתחתיותעתיק ההקלטה של הפדרציה של אור.

שוב בשנית אנו מגיעים באופן זה באמצעות ליידי בלוסום... להעניק מילים של עידוד... להעניק מילים של התרוממות רוח... להעניק מסרים של תקווה. לסייע להווייתכם בידיעה של מי אתם.
רבים מכם עשויים לומר לעצמכם... "כן, תודה לכם. אנו מודעים על כך... כיוון שאמרתם זאת פעמים רבות מאוד!"
ליידי בלוסום מוצאת התבדחות זו משעשעת למדי... כיוון שבאמת, זה כך... ועם זאת, היא מבינה... במהלך השנים  של הבאת מסרינו... על הסיבות מדוע אנו ממשיכים קדימה באותו אופן דיבור... באותו אופן.
אנו תוהים...כמה רבים מכם הבנתם את העובדה... שבמהלך שנים אלה של האזנה למילותינו... של קריאת מסרינו... הרטט שלכם...יחד עם שלנו... יחד עם כל מה שיש... עבר למיקום גבוה יותר. לכן, אנו אולי מעניקים לכם את אותן המילים ועם זאת, הן באות ממקום גבוה יותר של הווייתנו... והן מתקבלות על ידכם ממקום גבוה יותר של הווייתכם.
האם אתם רואים? האם אתם מרגישים את ההבדל? האם אתם מקבלים באמת שלכם שאתם יותר לא מי שחשבתם שהייתם בשנים לפני יום זה? אתם מישהו שונה. האם אתם מבינים זאת?
אפשרו לנו לנסות ולהסביר. אתם הגעתם לתוך שטח כדור הארץ הזה... אתם נולדתם לתוך עולם זה... הפלנטה היפה שלכם... זמן, אחר זמן, אחר זמן... לחוות אהבה בכול צורותיה.  בקיום הרטט הנמוך יותר של אהבה ואכן... בקיום הרטט הגבוה יותר של אהבה... בתוך מערכת האנרגיה שאתם יכולים לקבל, בתוך הגבולות של שטח כדור הארץ שלכם.
אינכם יכולים לקבל צורת רטט גבוהה יותר של אהבה בשעה שאתם נמצאים בתבנית פיסית... זה לא קיים על פני הרטט של כדור הארץ שלכם. ליידי בלוסום כבר שואלת אותנו... כיוון שהיא אומרת לנו ש"בוודאי, זה לא כך. כיוון שכאשר אחד מסיר את העצמי מהפיסי... אכן, רטטים גבוהים יותר יכולים להתקיים, האם יכולים הם?" ואנו אומרים "אכן.. אבל אנו דברנו אליכם על התבנית הפיסית... ואין זה כך חברים יקרים... זה כך בשעה שאתם נמצאים בתבניתכם הפיסית שהפכתם להיות כה מתוסכלים... כיוון שאתם לא יכולים לחוות את האהבה שאתם מרגישים שאתם מחכים לה? אנרגית האהבה שאנו מדברים עליה.
"מדוע זה כך"... אתם אומרים..."שאין אנו יכולים רק להשיג אנרגיות טהורות וגבוהות יותר כאשר אנו מחליטים לכבות את מי שאנו בצורה הפיסית?" זו הדילמה שלכם, האם לא כן? ועם זאת, אנו עכשיו מסבירים לכם...שהאנרגיות... כפי שדברנו עליהן.. נשפכות לתוך הרשת הארצית שלכם...באמצעות.. הרשת הארצית שלכם... כיוון שאין דרך אחרת. הן שייכות להשפעה של רטט גבוה יותר.
לכן, כשאנרגיות גבוהות יותר אלה מותרות... היינו אומרים...ניתנה להן רשות... היינו אומרים... להגיע ולהתמזג עם המאוד אנרגיות הקיימות על פני הפלנטה שלכם עכשיו... בתוך הפלנטה שלכם עכשיו.. כשהן מתמזגות... אתם... בתבניתכם הפיסית שאתם מוצאים אותה כה מתסכלת...יכולים לרומם את הרטט שלכם גבוה יותר וגבוה יותר... והלאה והלאה זה ממשיך. עמוק יותר ועמוק יותר לתוך הווייתכם. וכשזה מתרחש... אתם מבינים יותר על הווייתכם... וכשאתם עושים זאת.. אתם עוברים לתוך חלקגבוה יותר של עצמכם. לכן, אתם יותר לא מי שנהגתם להיות.
יקרים... הבינו. אנרגיות אלה  שמגיעות לתוך הפלנטה שלכם עכשיו... יהפכו לגבוהות יותר מאי פעם היו. אפילו לפני זמן רב מאוד.. לפני שהדברים השתבשו.. וקצת הידרדרו... בלשון המעטה הבה נאמר. אפילו לפני שכול ש...האנרגיות בתוך הפלנטה כדור הארץ שלכם לא היו אף פעם ברמה שהפכו להיותעכשיו...כשימיכם עוברים קדימה... מאפשרים לכם לגלות את היופי המוחלט של האמת שלכם על ההוויה. ולא רק, יקרים... תגלו את  היופי שטמון בתוככם ואתם לכן, תאפשרו לו לזרוח לכול מה שיש...לא רק ש... עם זאת, ביחד עם יופי זה... מגיע הגילוי...כאשר אנו אומרים על "מי שאתם"...על מה  שאתם מגדירים כ"ניסים".. כ"אירועים מופלאים".
וכאשר אנו מדברים על אירועים ברגע מיוחד זה....אין אנו מדברים על אירועים פנטסטיים אשר יופיעו בשמיים שלכם... לא, לא! אנו מדברים על אירועים פנטסטיים אשר יבוצעו על ידכם! ניסים אשר יתגלו עמוק בתוככם.  וכמה הרבה שמחה תיפלט מהווייתכם...החוצה לכול בשעה שפלאות אלה מתגלות?
ליידי בלוסום אומרת "איך? איך נגלה ניסים אלה מתוכנו?" ואנו אומרים, נשמות יקרות... אנו אומרים "אתם תגלו ניסים אלה...כאשר אתם עוצרים מלנסות להיות מי שאתם לא ומאפשרים לעצמכם להיות מי שאתם".
מה שאתם היא אהבה כפי שאתם יודעים... וכל מה שאתם צריכים לעשות הוא להאמין בעצמכם. אין אתם צריכים להאמין בשום דבר. אין אתם צריכים להאמין במסרינו. אין אתם צריכים להאמין בשום דבר מלבד אתם...כיוון שאתם... עצמכם... כל מה שאתם צריכים להאמין בו. כיוון שאתם... עצמכם... אתם זה... אתם אהבה. כל דבר הוא אהבה ולכן... מדוע אתם צריכים להאמין במשהו אחר... כאשר כל מה שאתם צריכים לעשות הוא להאמין בעצמכם והאהבה שאתם.. ולאפשר לעצמכם להיות אותה אהבה...פשוט בכך שתהיו אתם.
כמה רבים מכם מכים את עצמכם מסביב לראש? כמה רבים מכם מזיקים לנשמותיכם...באמצעות המוות של העצמי שלכם?
אהבו את עצמכם. כל היבט יחיד של עצמכם... חוו את הצורה האנושית הפיסית והביאו דרך אותה צורה אנושית פיסית... פלאות... של אהבה.
כאשר אנו מבינים...מי אתם.... כאשר אנו מכירים את האנרגיה שנמצאת על הפלנטה אמא כדור הארץ שלכם... אנו מקרינים אור במידה רבה יותר דרך הכבוד שאנו נותנים לכם...עבור כל מה שאתם עושים... עבור כל מה שאתם... עבור כל מה שאתם הולכים דרכו במסעכם.
האור שלנו זורח בהיר יותר בזכותכם... אתם.... החזקים יותר של החזקים...אשר נבחרו כאשר התנדבתם. אתם.. כל אחד.. נבחר...כפי שספרנו לכם פעמים רבות. אתם נבחרתם בזכות האור שזה אתם... להגיע למטה לכאן ולראות את משימתכם. משימה זו של העלאת הפלנטה היפה שלכם לתוךאור רטט גבוה יותר של עצמו.
אתם הגעתם לעשות זאת.
אתם עושים זאת... ועם זאת, טווח הזמן עבורכם נראה נצחי. בגלל שאתם נלכדתם בטווח הזמן. עם זאת, מנקודת מבטנו.. במקום בו אין זמן...אין אנו נעשים מתוסכלים כפי שאתם. כיוון שאנו רואים את התמונה הגדולה יותר. אנו רואים... אם ננסח זאת במונחים כפי שאנו עושים כך לעיתים קרובות...של פאזל הרכבה וכמה חלקים רבים רבים רבים יותר מסתדרים.
המשיכו להמשיך... האמינו בעצמכם... האמינו באותה הרגשה בתוככם... של הידיעה שאתם תמשיכו להמשיך...כיוון שאתם יודעים, נשמות יקרות...כמה נמוך אתם לפעמים מרגישים...אתם אף פעם אי פעם תוותרו...כיוון שאתם החזקים ביותר של החזקים...ואנו יודעים שכל אחד מכם... כאחד...ישלים משימה זו.
זהרו...אורות יקרים!
זהרו באור בהיר. אתם תראו יום אחד... כפי שאנו רואים... ואתם תרגישו כה שונה לגבי היום שלכם...מאשר אתם עושים עכשיו.
אנו אוהבים אתכם...תודות לכולם.


בלוסום: סוף הפגישה.

בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו המשנים של המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA . תודה רבה.

aidney